Vad är Breema?

Breema är ett sätt att förhålla sig till livet och till sig själv. Grundläggande är att vara i nuet. Då skapas balans mellan kropp, sinne och känslor.
Breema hjälper oss också att bli mer öppna för att se och acceptera oss själva som vi är.

Breema som behandlingsmetod stödjer kroppens egen förmåga att läka.
Bästa sättet att få en uppfattning om Breema är att själv prova på och därigenom kunna uppnå:

  • djupare avspänning
  • ökad rörlighet
  • kroppsmedvetenhet
  • förnyad energi
  • minskad stress
  • närvaro
  • smärtlindring
  • självinsikt
IMG_0019

Breemas tre olika delar:

Breema-behandlingar

Breema-praktikern/givaren använder sig av en kombination av olika rörelser och handgrepp, såsom att stryka, vagga, klappa, hålla och sträcka ut. Mottagaren ligger på matta på golvet. Givaren strävar efter att vara så närvarande som möjligt i sig själv och i varje moment av behandlingen. Som givare använder man sig hela tiden av kroppstyngden i de olika övningarna. Därigenom uppstår ett ömsesidigt stöd och utbyte i en atmosfär av acceptans utan dömande mellan givare och mottagare.

Själv-Breema

Själv-Breema är övningar som var och en kan göra själv, stående, sittande eller liggande. Rörelserna är rytmiska och flödande, lugna och behagliga. De innehåller dels snabba rörelser och ibland stilla positioner. Man kan t ex välja att avsätta 5-10 min varje morgon för en eller två Själv-Breemor, vilket bidrar till en bra sinnesstämning och förnyad energi inför dagen.

Nio principer för harmoni

Närvaron är grunden i Breema. Som en hjälp och påminnelse om att vara närvarande använder vi oss av de nio principerna för harmoni:

Body comfortable var bekväm i kroppen
No extra inget extra
Firmness & Gentleness stadigt och varsamt
Full participation delta helt och fullt
Mutual support ömsesidigt stöd
No judgement inget dömande
Single moment/Single activity en handling i varje ögonblick
No hurry/No pause ingen brådska/ingen paus
No force utan ansträngning

Ett tillvägagångssätt är att välja en av principerna och ha den med dig under en tid och påminna dig om den i olika situationer i det dagliga livet. Hur din livssituation än ser ut finns det alltid ett litet steg du kan ta. Det kan t ex vara att någon gång under dagen ta ett medvetet andetag. Även om du bara gör något litet bygger du efterhand upp en ökad medvetenhet och en inre styrka.

Genom Breema lär du känna dig själv. Principerna är till hjälp i den processen. De hjälper dig att se dig själv som du är med styrkor och svagheter och samtidigt få insikt om att det finns en högre aspekt av dig – den som ser. En del i detta är att släppa identifikationen med dina tankar, känslor och kropp. Du är inte tankarna, känslorna och kroppen men ditt högre medvetande ser och upplever dem.

Breema omfattar en förståelse för att allt levande hänger samman med ett högre medvetande/urkällan. I vår fulla närvaro har vi möjlighet att vara i kontakt med källan och allt som är.

Mer om Breema

Breema Centret har publicerat många böcker om Breema:
www.breema.com/index.php/bookstore

Det finns också ett flertal artiklar om Breema:
www.breema.com/index.php/about_center/press

Breema på YouTube:
www.youtube.com/user/TheBreemaChannel

Certifiering

Breema Centret har ett program för certifiering för den som vill bli Breema Praktiker och för att bli instruktör i Breema eller Själv-Breema. För mer information om detta se:
http://www.breema.com/index.php/about_center/certifications_and_ces

Ideell förening för Breema

För Breema i Sverige finns en förening som heter Body-Mind Connection.

Föreningens huvudsakliga syftet  är att stödja Breema i Sverige. Föreningen hjälper till med att arrangera Breema kurser och workshops. Alla som är intresserade av att stödja föreningen och Breemas utveckling i Sverige är välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kr /kalenderår och inbetalas till Body-Mind Connection på bank giro 5302-2463