Behandlingar

Hur går en Breema-behandling till?
Breema är både en kroppsbehandling och en övning i att vara närvarande. Närvaron skapar en lugn atmosfär som hjälper den som tar emot behandlingen att slappna av både kroppsligt och mentalt.

Det unika med Breema är att Breema-praktikern/givaren fokuserar på sitt varande, vilket innebär att se till att kroppen är bekväm, att man är så avspänd och närvarande som möjligt. Därmed förmedlas den kvalitén automatiskt till mottagaren som då får ut det mesta möjliga av behandlingen.

Mottagaren ligger på en mjuk matta på golvet med kläderna på. Givaren använder en kombination av olika rörelser och handgrepp. Där ingår varierade moment från stilla positioner till att sträcka ut kroppen på ett mjukt sätt, stryIMG_0016ka, vagga och klappa. Rörelserna kan vara kraftfulla, men på samma gång mjuka och varsamma.

Givaren använder sig av sin egen kroppstyngd så att mottagarens kropp ömsom böjs och sträcks ut genom ömsesidigt stöd. På så vis blir rörelserna utan ansträngning. En behandling anpassas alltid individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt. Givaren arbetar i en atmosfär av total acceptans utan dömanden för att stödja det livskraftiga med hjälp av de Breema-övningar som intuitivt känns bra i stunden.

De nio principerna, (som t.ex. No force/utan ansträngning,) är något som givaren aktivt använder sig av under en behandling. De blir en hjälp att komma tillbaka till kroppen och nuet istället för att förlora sig i sina egna tankar och idéer. Två andra ”verktyg” för att bli närvarande är medvetenheten om den egna andningen och kroppstyngden.

Omdömen

”Breema hjälper mig att återfå krafterna för att orka med vardagen och få förnyad livsluft.” (Helena).

”Jag har aldrig känt mig så omhändertagen. Blockeringar och onda ställen i kroppen löstes upp. Jag kände mig mjuk och rörlig i kroppen och mycket avslappnad.”(Karin).

”Första gången bäst för att det var en helt ny upplevelse. Härligast var ansiktsberöringen.
Andra gången bäst för att min partner också fick dela upplevelsen. Tredje gången bäst för att jag blev ovanligt djupt avslappnad. En återhämtning och uppstart i ett.”(Aila)

”Jag har aldrig förr upplevt ett sådant inkännande och lyhördhet samt varsamhet. Det känns som om givaren känner min kropps behov och begränsningar till fullo utan att vi träffats tidigare. Det ger en upplevelse som är magisk. Ett kärleksbad helt enkelt.”(Aila)

”Kände att mamma stoppade om mig, höll om mig, bäddade ner mig, hemma i sängen när jag var liten. Stark känsla av att mamma var närvarande. Senare vid slutet av behandlingen övergick känslan till en mening som kom in i hjärnan: Jag är del av det eviga ljuset.”(Maje)

 

Är du intresserad av en Breema-behandling?

Vi är för närvarande nio Breema-praktiker i Sverige, certifierade av the Breema Center i Oakland Kalifornien i USA.
Se www.breema.com

Du hittar oss under fliken ”Kontakta oss”